StashAway | Investing, redefined

การส่งข้อมูลผ่าน LINE มีความปลอดภัยแค่ไหน

StashAway เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เราจำเป็นต้องขอเอกสารยืนยันตัวตนของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเราได้นำ LINE Official Account มาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเอกสาร นอกเหนือจากแอปพลิเคชันของเรา

StashAway ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงของการส่งข้อมูลผ่าน LINE อย่างรอบคอบ โดยเราพบว่า LINE ใช้ระบบการเข้ารหัสข้อความแบบ Letter Sealing ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความได้ และใช้ระบบ Transport Layer Encryption ในการส่งรูปภาพและไฟล์ประเภทอื่นๆ เราจึงพิจารณาว่า LINE มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการส่งเอกสารยืนยันตัวตน