StashAway | Investing, redefined

การลงทุนระดับโลก ส่งตรงถึงมือคุณ

StashAway แพลตฟอร์มบริหารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราพร้อมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการลงทุนต่างประเทศในรูปแบบเดิมๆ และมอบเทคโนโลยีการลงทุนมาตรฐานสากล ส่งตรงถึงมือคุณ

shield icon

กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตในแบบที่คุณต้องการ

การเก็บเงินในรูปแบบเงินฝากมีแต่จะทำให้มูลค่าลดลงตามอัตราเงินเฟ้อ การลงทุนจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่จะช่วยให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น เพียงแค่คุณตัดสินใจลงทุนตั้งแต่วันนี้ แล้วปล่อยให้ขั้นตอนการลงทุนที่ซับซ้อนเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลากับสิ่งที่มีค่าได้อย่างเต็มที่

มิติใหม่ของการลงทุน ในแบบที่ควรจะเป็น

ตัดสินใจลงทุนตามข้อมูลทางเศรษฐกิจ (Data-driven) โดยปราศจากอารมณ์

เข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลกด้วย ETF ที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบและปรับพอร์ตให้มี Asset Allocation ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้เสมอ

ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

กลยุทธ์การลงทุนมาตรฐานสากลที่มีผลการดำเนินงานจริงนานกว่า 4 ปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ All-inclusive เพียง 0.2% - 0.8% ต่อปี

กลยุทธ์การลงทุนที่ตอบสนองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

เราเข้าใจว่าผลลัพธ์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนของเราจึงออกแบบมาเพื่อบริหารพอร์ตให้สร้างผลตอบแทนที่ดีตามระดับความเสี่ยงที่กำหนด จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจย้อนหลังและการทำ Stress Test เพื่อทดสอบในวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าพอร์ตของคุณจะสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ในระยะยาว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของเรา

Can’t wait? Neither can we. For now, follow us to stay updated.

We’re working on the finishing touches for you. To find out when we launch, follow us on our social media accounts.

คำแนะนำที่เหมาะกับคุณอย่างแท้จริง

เราตั้งใจมอบคำแนะนำที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ พร้อมทั้งเก็บค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใส ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง ไม่รับค่าคอมมิชชัน ทำให้เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้อย่างแท้จริง

ลดค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้คุณ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อนำมารวมกันในระยะยาวอาจทำให้ผลตอบแทนของคุณลดลงอย่างมาก ที่ StashAway เราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาค่าธรรมเนียมให้ต่ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

  • กราฟนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของค่าธรรมเนียมในระยะเวลา 30 ปี โดยตั้งสมมติฐานว่าการลงทุนทั้งสองรูปแบบได้ผลตอบแทนขั้นต้น (Gross Return) 6% ต่อปี

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการของ StashAway อยู่ที่ 0.2% - 0.8% ต่อปี โดยเป็นค่าธรรมเนียมแบบ All-inclusive ที่รวมค่าธรรมเนียมในการเปิด-ปิดบัญชี โอนเงินระหว่างประเทศ การซื้อ-ขายสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินไว้เรียบร้อยแล้ว ในกราฟนี้เราได้ตั้งสมมติฐานให้ ETF ที่เราลงทุนมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.2% ต่อปี และ 90% ของสินทรัพย์อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีค่าธรรมเนียมการแลกเงินอยู่ที่ 0.1% 

  • เราตั้งสมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอยู่ที่ 2.27% ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมของ Master Fund) และมีค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) อยู่ที่ 1.20% ต่อปี รวมถึงกำหนดให้มีการเปลี่ยนกองทุนทุก 2 ปีและจ่ายค่าธรรมเนียมการขายทุกครั้ง

เงินลงทุนครั้งแรก

฿5,000,000

เงินลงทุนรายเดือน

฿250,000

฿50M฿100M฿150M฿200M฿250M

StashAway

฿80,496,227

กองทุนรวม

฿63,555,015

มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

เราปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อดูแลเงินของคุณอย่างดีที่สุด

กำกับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท ค (การจัดการกองทุนส่วนบุคคล) โดยผ่านการตรวจสอบและดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศสิงคโปร์

ยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) ในทุกขั้น ตอนที่สําคัญ

ระบบของเรากําหนดให้คุณต้องตั้งการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (Two-factor Authentication) เมื่อสร้างบัญชี และจะต้องใส่รหัส OTP ทุกครั้งที่มีการถอนเงินลงทุน เข้าใช้ในอุปกรณ์ใหม่ และอัปเดตข้อมูลในบัญชี นอกจากนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลทุกครั้งที่มีการฝาก-ถอนเงินลงทุน และเราจะตรวจสอบการทําธุรกรรมที่น่าสงสัยทุกครั้งเพื่อรักษาความปลอดภัย

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ระดับสากล

ทีมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจระดับสากลอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนระดับโลกมูลค่าหลายแสนล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริษัทของเรายังมาจาก Venture Capital ระดับโลกอย่าง Sequoia Capital India, Square Peg และ Eight Roads ที่สนับสนุนโดยบริษัท Fidelity Investments

เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินที่แยกจากบัญชีของเรา

เราแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) กองทุนส่วนบุคคลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ส่วนหลักทรัพย์ที่เราลงทุนให้คุณในต่างประเทศจะเก็บอยู่ในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ธนาคาร Citibank ในประเทศสิงคโปร์โดยผ่าน Saxo Capital Markets ทั้งธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร Citibank ที่สิงคโปร์จึงเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้เงินของคุณ ซึ่งทรัพย์สินของคุณจะแยกจากทรัพย์สินของ StashAway อย่างสิ้นเชิง

รักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ด้วยมาตรการที่เคร่งครัด

เซิร์ฟเวอร์ของเรามีกลไกการป้องกันหลายชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงมีการทดสอบ White-box, Black-box และโครงสร้างของระบบอยู่เสมอเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ เรายังโฮสต์ระบบของเราใน Amazon Web Services ที่มีระบบตรวจจับการบุกรุกและระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุด

ขอขอบคุณข่าวจาก

  • World Economic Forum
  • CNBC
  • CustomBlock.FeaturedIn.images.Bloomberg
  • CustomBlock.FeaturedIn.images.Reuters
  • CustomBlock.FeaturedIn.images.Techcrunch
  • CustomBlock.FeaturedIn.images.BangkokBizNews