บริการยืนยันตัวตน NDID คืออะไร

บริการ NDID (National Digital ID) คือ บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลผ่าน แพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) โดยมีผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Provider หรือ IdP) เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ เช่น ธนาคาร เป็นต้น 

บริการยืนยันตัวตน NDID จะช่วยให้คุณเปิดบัญชีหรือสมัครใช้บริการกับสถาบันการเงินในรูปแบบออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเพื่อยืนยันตัวตนเปิดบัญชี

คุณสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดบัญชีโดยละเอียดได้จากคู่มือด้านล่างนี้

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับ StashAway ด้วย NDID