ค่าธรรมเนียม

เรากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้คุณได้มากขึ้น

caption media

กำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0136-01)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมเดียว ไม่มีแอบแฝง

ที่ StashAway เราให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ด้วยการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ All-inclusive เพียง 0.2%-0.8% ต่อปี
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม Front-end, Back-end และการโอนเงินระหว่างพอร์ต
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินลงทุนระหว่างประเทศ
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมเปิด-ปิดบัญชี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำ Rebalancing และ Re-optimisation
  • โอน ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีขั้นต่ำ

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

โครงสร้างค่าธรรมเนียมเดียวสำหรับทุกผลิตภัณฑ์การลงทุน: General Investing, Goal-based Investing, Thematic Portfolio และ Flexible Portfolio
จำนวนเงินลงทุน
฿0 THB
ค่าธรรมเนียมต่อปี (รวม VAT)฿0 THB
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย: 0% ต่อปี
เงินลงทุนทั้งหมด (THB)ค่าธรรมเนียมต่อปี (รวม VAT)
500,000 บาท แรก0.8%
ส่วนที่เกิน 500,000 - 1,000,000 บาท0.7%
ส่วนที่เกิน 1,000,000 - 2,000,000 บาท0.6%
ส่วนที่เกิน 2,000,000 - 5,000,000 บาท0.5%
ส่วนที่เกิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท0.4%
ส่วนที่เกิน 10,000,000 - 20,000,000 บาท0.3%
ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท0.2%
กรณีมี 1 สินทรัพย์ หรือ 1 ETF ใน Flexible Portfolio (อัตราคงที่)0.3%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ETF (Expense Ratio) ประมาณ 0.2% ต่อปี สำหรับ General Investing และ Goal-based Investing และประมาณ 0.5% ต่อปี สำหรับ Thematic Portfolio ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บไม่ว่าลงทุนผ่านช่องทางใด

StashAway ดำเนินงานร่วมกับ Citibank ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราตลาด

ลดค่าธรรมเนียมได้อีกขั้นกับโปรแกรมแนะนำเพื่อน

เพียงแนะนำเพื่อนให้เริ่มต้นลงทุนกับเรา คุณและเพื่อนจะได้รับ สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเงินลงทุนสูงสุด 200,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ต่อการแนะนำเพื่อน 1 คน และคุณสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน

ให้พอร์ตของคุณเติบโตได้มากขึ้น ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นและจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในระยะยาวเปรียบเทียบส่วนต่างจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าได้จากกราฟด้านล่าง
เงินลงทุนครั้งแรก
฿5,000,000 THB
เงินลงทุนรายเดือน
฿250,000 THB
ปีที่ 10
ปีที่ 20
ปีที่ 30
StashAway
฿0 THB
กองทุนรวม
฿0 THB
ส่วนต่างจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า
฿0 THB
หมายเหตุ

เริ่มลงทุนอย่างคุ้มค่า
ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

เริ่มลงทุนอย่างคุ้มค่า <br> ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

คำถามที่พบบ่อย

ใช่ เพราะเราเชื่อว่าการลงทุนที่ดีไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง และค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยคุณทำตามเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับค่าธรรมเนียมให้ต่ำแบบนี้ต่อไป

เราเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการทุกเดือนจากเงินลงทุน 1% ของพอร์ตที่สำรองไว้ในรูปแบบเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยจะหักค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนสินทรัพย์ของแต่ละพอร์ต

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของเราอยู่ที่ 0.2% - 0.8% ตามมูลค่าสินทรัพย์ โดยจะเก็บทุกเดือน อีกส่วนหนึ่งคือค่าธรรมเนียมการจัดการของ ETF ซึ่งต่ำกว่ากองทุนรวมแบบอื่นๆ

เราแบ่งเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นรายเดือนโดยจะเก็บในเดือนถัดไป

เช่น เราจะเก็บค่าธรรมเนียมเดือนมกราคมในเดือนกุมภาพันธ์ และระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียมการจัดการไว้ในรายงานสรุปบัญชีที่สามารถดูได้ทางอีเมลหรือแอปพลิเคชัน StashAway

โดยเฉลี่ยแล้ว ETF มีค่าธรรมเนียมการจัดการประมาณ 0.15%-0.25% ต่อปี โดยบริษัทจัดการกองทุน ETF จะหักค่าธรรมเนียมส่วนนี้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ ETF

ค่าธรรมเนียมส่วนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะลงทุนใน ETF ผ่านช่องทางไหนก็ตาม

โดยเฉลี่ยแล้ว ETF มีค่าธรรมเนียมการจัดการประมาณ 0.15%-0.25% ต่อปี โดยบริษัทจัดการกองทุน ETF จะหักค่าธรรมเนียมส่วนนี้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ ETF

ค่าธรรมเนียมส่วนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะลงทุนใน ETF ผ่านช่องทางไหนก็ตาม

คำถามอื่นๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม