StashAway | Investing, redefined

ความปลอดภัย

สัญญาของเรา

ไม่เพียงแค่ดูแลเงินของคุณให้ปลอดภัย แต่เราต้องการมอบความอุ่นใจให้คุณ เราขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักษามาตรการความปลอดภัยให้เงินของคุณอย่างเข้มงวด และจะบริหารเงินของคุณอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณเป็นอันดับแรก เพราะเราเชื่อว่า นี่แหละคือ “การลงทุนในแบบที่ควรจะเป็น”

Our promise to you UAE
กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท ค (การจัดการกองทุนส่วนบุคคล) โดยผ่านการตรวจสอบและดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศสิงคโปร์

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัด

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัด

เซิร์ฟเวอร์ของเรามีกลไกการป้องกันหลายชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงมีการทดสอบ White-box, Black-box และโครงสร้างของระบบอยู่เสมอเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ เรายังโฮสต์ระบบของเราใน Amazon Web Services ที่มีระบบตรวจจับการบุกรุกและระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุด

การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA)

การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA)

ระบบของเรากําหนดให้คุณต้องตั้งการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (Two-factor Authentication) เมื่อสร้างบัญชี และจะต้องใส่รหัส OTP ทุกครั้งที่มีการถอนเงินลงทุน เข้าใช้ในอุปกรณ์ใหม่ และอัปเดตข้อมูลในบัญชี

การยืนยันการฝาก-ถอนเงินลงทุน

การยืนยันการฝาก-ถอนเงินลงทุน

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลทุกครั้งที่มีการฝาก-ถอนเงินลงทุน นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบการทําธุรกรรมที่น่าสงสัยทุกครั้งเพื่อรักษาความปลอดภัย

มาตรการในการดูแลทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัย

เราแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ส่วนหลักทรัพย์ที่เราลงทุนให้คุณในต่างประเทศจะเก็บอยู่ในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ธนาคาร Citibank ในประเทศสิงคโปร์โดยผ่าน Saxo Capital Markets ทั้งธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร Citibank ที่สิงคโปร์จึงเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้ทรัพย์สินของคุณ โดยที่บัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินดังกล่าวจะแยกจากบัญชีของ StashAway อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น คุณจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของคุณ และสามารถขายสินทรัพย์และถอนเงินลงทุนคืนจากผู้รับฝากทรัพย์สินได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ StashAway

Saxo Centered

ลงทุนอย่างมั่นใจกับ StashAway

บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทีมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจระดับสากลอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนระดับโลกมูลค่าหลายแสนล้านบาท

ดำเนินงานโดยทีมคุณภาพ

ดำเนินงานโดยทีมคุณภาพ

ทีมงานในการดำเนินธุรกิจของเราเป็นทีมงานภายในและทีมงานจากกลุ่มบริษัท ซึ่งทำให้เราสามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างใกล้ชิดและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ทีมงานในกลุ่มบริษัทของเรามีประสบการณ์ในการสร้าง StashAway ใน 5 ประเทศและดำเนินธุรกิจมานานกว่า 4 ปี

สนับสนุนโดย VC ระดับโลก

สนับสนุนโดย VC ระดับโลก

ณ เดือนเมษายน 2564 เราได้ระดมทุน $61.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Venture Capital ระดับโลกอย่าง Sequoia Capital India, Square Peg และ Eight Roads ที่สนับสนุนโดยบริษัท Fidelity Investments เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบริหารการลงทุนให้ตอบสนองความต้องการของคุณมากขึ้น

เลือกลงทุนในแบบที่คุณต้องการ

General Investing

พอร์ตแบบ General Investing ให้คุณเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ และเพราะการลงทุนไม่ควรมีข้อจำกัด เราจึงให้คุณเลือกปรับระดับความเสี่ยงของพอร์ตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน และสามารถฝาก-ถอนเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ All-inclusive เพียง 0.2% - 0.8% ของมูลค่าทรัพย์สิน ดูขั้นตอนการลงทุนกับเรา

ลงทุนเพื่อการเกษียณ

วางแผนการเกษียณได้ง่ายๆ เพียงแค่บอกเราคุณว่าต้องการเกษียณแบบไหนและเมื่อไหร่ แล้วพอร์ตแบบ Goal-based Investing จะวางแผนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตเกษียณในแบบที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด ด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ All-inclusive เพียง 0.2% - 0.8% ของมูลค่าทรัพย์สิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณ