ลงทุนใน US Money Market

Yield 5.45%* ต่อปี จากพันธบัตรสหรัฐระยะสั้น

*Yield to Maturity ณ 30 เม.ย. 2024

caption media

กำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0136-01)

Yield 5.45%* ต่อปี จากพันธบัตรสหรัฐระยะสั้น

พอร์ต USD Cash Plus ลงทุนผ่าน ETF จาก J.P. Morgan AM

  • ค่าธรรมเนียมต่ำ 0.3% ต่อปี ไม่มียิบย่อย
  • ไม่ถูกหัก US Withholding Tax
  • ฝาก-ถอนเงินลงทุนได้ทุกเมื่อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทำไมควรเริ่มสร้าง USD Cash Plus ในตอนนี้?

Yield ของตราสารหนี้อยู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี

และยังมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดปี 2024

พันธบัตรสหรัฐเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก

เพราะออกและรับรองโดยรัฐบาลสหรัฐจึงมีโอกาสต่ำมากในการผิดนัดชำระหนี้

ช่วยลดผลกระทบจากเงินเฟ้อ

Yield ของพันธบัตรสหรัฐมักเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ย

USD ถือเป็นสกุลเงิน Safe-haven

นักลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นว่าเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนอย่างปัจจุบัน

USD Cash Plus เหมาะกับคนที่

  • เตรียมวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในสกุลเงิน USD เช่น ไปเรียนต่อ, ทุนการศึกษาลูก
  • อยากกระจายความเสี่ยงจากเงินบาทไปไปยัง USD ซึ่งเป็นสกุลเงิน Safe-haven
  • เตรียมเงินสกุล USD เพื่อรอไปลงทุนต่างประเทศ
  • อยากคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจาก Yield ที่อยู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี

พอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus

ยัง Flexible เหมือนเดิม! เพราะคุณสามารถเพิ่ม-ลด หรือปรับสัดส่วนได้ทุกเมื่อจาก 60+ สินทรัพย์

Yield to Maturity 5.45%* ต่อปี
ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2024

ระดับความเสี่ยง
พันธบัตรสหรัฐ (0-3 เดือน) เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก  

ETF ที่ลงทุน
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

Historical Max Drawdown 
-0.05%*

*หมายเหตุ:

- การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน; Yield to Maturity อ้างอิงจากผู้จัดการกองทุน ETF และเป็นอัตราก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ, ภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น; Yield to Maturity ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน

- ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ Historical Max Drawdown ของ NAV ของ ETF ที่อยู่ใน USD Cash Plus วัดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดอยู่ที่ -0.05% 

Yield 5.45%* ต่อปี
ที่ USD Cash Plus

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

Yield 5.45%* ต่อปี<br>ที่ USD Cash Plus

คำถามที่พบบ่อย

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้น หรือ Treasury Bills (T-bills) หรือ เรียกอีกอย่างว่าตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งทำให้พันธบัตรเหล่านี้มีสภาพคล่องสูง

เหมาะกับทุกคน เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นเป็นสินทรัพย์มีความเสี่ยงต่ำมากและมีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อให้เงินสดของคุณงอกเงยในสกุลเงิน USD

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง USD Cash Plus เหมาะกับนักลงทุนที่กำลังวางแผนค่าใช้จ่ายในสกุล USD เช่น เตรียมทุนการศึกษาต่างประเทศของลูก, เตรียมเงินสกุล USD เพื่อไปลงทุนต่างประเทศ, กระจายความเสี่ยงจากเงินบาทไปยังสกุลเงิน Safe-haven หรือ คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจาก Yield ในระดับสูงในรอบทศวรรษจากสินทรัพย์มีความเสี่ยงต่ำมาก

ได้ พอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus เป็นส่วนหนึ่งใน Flexible Portfolio ซึ่งคุณสามารถสร้างและ Customise พอร์ตเองได้ทั้งหมด และยังสามารถเพิ่ม-ลดสินทรัพย์และปรับสัดส่วนสินทรัพย์ได้ตามที่ต้องการ เช่น คุณอาจอยากเพิ่มการลงทุนใน ‘พันธบัตรรัฐบาลใน Emerging Markets’ ก็สามารถทำได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐ จึงทำให้สินทรัพย์นี้เป็นหนึ่งในประเภทที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ 

นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐมีประวัติการชำระหนี้ตามเงื่อนไขมาโดยตลอด รวมทั้งยังสามารถขึ้นอัตราภาษีหรืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อชำระหนี้ส่วนนี้ได้ ดังนั้น ความเสี่ยงด้านเครดิตเพียงอย่างเดียว คือ การผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

ETF ที่ลงทุนใน USD Cash Plus เป็นประเภทสะสมมูลค่า (Accumulating share class) ซึ่งไม่มีการจ่ายปันผล แต่จะนำเงินปันผลที่ได้รับกลับไปลงทุนต่อโดยอัตโนมัติ ดังนั้น มูลค่าต่อหน่วยของ ETF ในพอร์ตของนักลงทุนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังของผลตอบแทนทบต้นให้กับพอร์ตในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ทุกพอร์ตที่ StashAway คุณสามารถถอนเงินลงทุนได้ทุกเมื่อ จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

พอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus ลงทุน 99% ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้น ซึ่งเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากเพราะออกโดยรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีประวัติการชำระหนี้ตามเงื่อนไขมาโดยตลอด ทำให้มีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ความเสี่ยงด้านเครดิตเดียวคือการผิดนัดชำระหนี้โดยรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก 

นอกจากนี้ พันธบัตรรัฐบาลประเภทระยะสั้น เช่น อายุคงเหลือ 0-3 เดือนนี้ จะมีความผันผวนต่ำต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยและมีสภาพคล่องสูง จึงทำให้ตราสารหนี้ชนิดนี้สามารถแลกเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดได้ง่ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุล USD อัตราผลตอบแทนอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และ THB

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Flexible Portfolio