บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่

บริการ NDID มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล เป็นบริการที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งออกแบบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว (Data Security and Privacy by Design) ของลูกค้า รวมถึงมีการใช้การเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล (Data Encryption) และมีการทำระบบกระจายศูนย์ข้อมูล (Decentralized ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด จะไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้า และไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆ ของลูกค้าได้

คุณจึงมั่นใจได้ว่าบริการ NDID มีความปลอดภัย และการส่งต่อข้อมูลในโครงข่ายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าแสดงความยินยอมแล้วเท่านั้น