หากยังไม่เคยลงทะเบียน NDID กับทางธนาคาร ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบและลงทะเบียนเพื่อใช้บริการยืนยันตัวตน NDID กับ ธนาคาร ที่ให้บริการได้ ดังนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อสาขา ธนาคาร ที่ให้บริการเพื่อลงทะเบียน NDID ได้โดยตรง