การยืนยันตัวตนด้วย NDID เพื่อเปิดบัญชี มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและใช้บริการ NDID สำหรับลูกค้า