ตรวจสอบว่าเคยลงทะเบียน NDID กับทางธนาคารได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบการลงทะเบียน NDID กับธนาคารได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านแอปพลิเคชัน StashAway

1) ล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน StashAway

2) ไปที่หน้า Home และเลือก ‘กรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชี’

3) ในหน้าขั้นตอนการยืนยันตัวตน เลือก ‘NDID’

4) กรอกเลขบัตรประชาชน

5) กด ‘ดำเนินการต่อ’ ดูภายใต้หัวข้อ 'ผู้ให้บรืการยืนยันตัวตนที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ และพร้อมทำรายการ'

2. ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

ล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันของธนาคารที่ต้องการ และเลือก ‘บริการ NDID’ เพื่อเช็กสถานะการลงทะเบียน NDID (รูปแบบการใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร)

3. ผ่านธนาคาร

สามารถติดต่อทาง Call Center ของธนาคาร หรือ สาขาธนาคารที่ให้บริการ เพื่อสอบถามสถานะการลงทะเบียน NDID

  • หากคุณเคยลงทะเบียน NDID กับธนาคาร คุณสามารถตรวจสอบได้ภายใต้หัวข้อ ‘ผู้ให้บริการที่คุณเคยลงทะเบียนไว้ และพร้อมทำรายการ’
  • หากไม่พบหัวข้อดังกล่าว คุณสามารถลงทะเบียน NDID กับธนาคารผู้ให้บริการได้ โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียน NDID เพิ่มเติมได้ ที่นี่