ทำไม Flexible Portfolio จึงต้องคงสัดส่วนสินทรัพย์ประเภท ‘เงินสด’ ไว้

เราต้องคงสัดส่วนสินทรัพย์ประเภทเงินสดใน Flexible Portfolio ไว้อย่างน้อย 1% เสมอ เพื่อรองรับการทำ Rebalancing และการชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ