สร้าง Flexible Portfolio สูงสุดได้กี่พอร์ต

พอร์ตแบบ Flexible ก็ต้อง Flexible สิ! นักลงทุนสามารถสร้าง Flexible Portfolio ได้ไม่จำกัดตามความต้องการและแผนการลงทุนของคุณ