สัดส่วนขั้นต่ำต่อสินทรัพย์อยู่ที่เท่าไหร่

ขั้นต่ำ 1% ต่อประเภทสินทรัพย์