Flexible Portfolio คืออะไร

Flexible Portfolio คือ พอร์ตการลงทุนที่คุณสามารถเลือกประเภทและกำหนดสัดส่วนได้ตามที่ต้องการจาก 60+ สินทรัพย์ โดยคุณสามารถเลือกพอร์ตต้นแบบของเราแล้ว Customise หรือ Create พอร์ตใหม่เองทั้งหมดก็ได้เช่นกัน