เมื่อสร้างพอร์ตและฝากเงินลงทุนใน Flexible Portfolio แล้ว นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ได้อีกหรือไม่

ได้ นักลงทุนสามารถเพิ่ม-ลดสินทรัพย์และปรับสัดส่วนได้ทุกเมื่อ