ETF สำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะเหมือนเดิมตลอดไปหรือไม่

ETF ในแต่ละสินทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทีมงานด้านการลงทุนของเราจะคอยวิเคราะห์และคัดสรร ETF ชั้นนำที่ตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกเสมอ จึงอาจมีการพิจารณาแทนที่ ETF เดิมด้วย ETF อื่นที่มีต้นทุนที่คุ้มค่าหรือเหมาะสมกว่า