เปลี่ยนพอร์ตที่มีอยู่เป็น Flexible Portfolio ได้ไหม

ไม่ได้ นักลงทุนต้องสร้างพอร์ตใหม่ เลือกสินทรัพย์ที่สนใจและจัด Asset Allocation หลังจากนั้นคุณจึงสามารถโอนเงินลงทุนจากพอร์ตอื่นๆ มายัง Flexible Portfolio ได้ โดยการโอนเงินลงทุนระหว่างพอร์ตจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ