ใน Flexible Portfolio สามารถลงทุนในสินทรัพย์ ได้กี่ประเภท

คุณสามารถสร้าง Flexible Portfolio โดยเลือกจำนวนสินทรัพย์ได้ตามใจ และได้มากถึง 50+ ประเภท (ขั้นต่ำ 3% ต่อประเภทสินทรัพย์)