เปิดบัญชีกับ StashAway ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยวิธี NDID โดยละเอียดได้ที่ คู่มือการเปิดบัญชีกับ StashAway ด้วย NDID