พอร์ตต้นแบบใน Flexible Portfolio คืออะไร

พอร์ตต้นแบบใน Flexible Portfolio จะช่วยให้คุณสามารถ Customise พอร์ตการลงทุนจากพอร์ตต้นแบบที่ทีมงานด้านการลงทุนของเราออกแบบไว้ให้

ปัจจุบันเรามีพอร์ตต้นแบบ 3 ประเภท คือ:

- พอร์ตต้นแบบตามระดับความเสี่ยง (Risk-focused investing)

- พอร์ตต้นแบบที่เน้น Passive Income (Passive Income)

- พอร์ตต้นแบบตาม World Index (World Index Tracking)

โดยคุณสามารถเลือกเพิ่ม-ลด และปรับสัดส่วนสินทรัพย์ได้ตามที่คุณต้องการ

ดูรายชื่อสินทรัพย์ทั้งหมดได้ ที่นี่