พอร์ตต้นแบบตามระดับความเสี่ยง (Risk-focused investing) คืออะไร

พอร์ตต้นแบบเพื่อลงทุนตามระดับความเสี่ยงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างรากฐานความมั่งคั่งของคุณด้วยการกระจายลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกตามระดับความเสี่ยงคุณยอมรับได้ โดยมีระดับความเสี่ยงให้เลือกถึง 5 ระดับที่ออกแบบตามพอร์ตหลักของเราอย่าง General Investing ซึ่งพอร์ตต้นแบบนี้คุณสามารถเพิ่ม-ลด และปรับสัดส่วนสินทรัพย์ได้ตามที่คุณต้องการ

หากคุณปรับเปลี่ยนสัดส่วนหรือสินทรัพย์จากพอร์ตต้นแบบ ระดับความเสี่ยงของพอร์ตอาจเปลี่ยนแปลง

ดูรายชื่อสินทรัพย์ทั้งหมดได้ ที่นี่