พอร์ตต้นแบบที่เน้น Passive Income (Passive Income) คืออะไร

พอร์ตต้นแบบที่เน้น Passive Income เน้นลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท ที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในสัดส่วน 99% เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มรายได้แบบ Passive Income โดยคุณสามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้ 2 ระดับซึ่งมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-reward Ratio) ที่แตกต่างกัน

หากคุณปรับเปลี่ยนสัดส่วนหรือสินทรัพย์จากพอร์ตต้นแบบ ระดับความเสี่ยงของพอร์ตอาจเปลี่ยนแปลง

ดูรายชื่อสินทรัพย์ทั้งหมดได้ ที่นี่