พอร์ตต้นแบบตามดัชนีโลก (World Index Tracking) คืออะไร

การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิงเป็นวิธีที่นิยมใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว เพราะเป็นการกระจายการลงทุนที่ครอบคลุมหลายสินทรัพย์ เช่น ดัชนีหุ้นโลกจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของการกระจุกตัวในสินทรัพย์ของภาคธุรกิจ หรือภูมิภาคใดมากเกินไป โดยพอร์ตต้นแบบตามดัชนีโลกมีระดับความเสี่ยงให้เลือก 3 ระดับ

ดูรายชื่อสินทรัพย์ทั้งหมดได้ ที่นี่