พอร์ตต้นแบบของ Flexible Portfolio มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

เราคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ แบบ All-Inclusive เพียง 0.2%-0.8% ต่อปี โดยไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียม Front-end, Back-end ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน และการทำ Rebalancing 

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมของเราได้ ที่นี่