เงินปันผลใน Flexible Portfolio สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถรับเงินปันผลจาก ทุกพอร์ตของ Flexible Portfolio ทั้งจากพอร์ตที่คุณสร้างขึ้นเอง และพอร์ตต้นแบบของเรา โดยคุณสามารถไปที่ ‘การ ตั้งค่ารับเงินปันผล’ บนแอปพลิเคชัน StashAway (ตามภาพหน้าจอด้านล่าง)

ภาพนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

กำหนดการในการจ่ายเงินปันผลและจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับแต่ละสินทรัพย์ที่อยู่ใน Flexible Portfolio ของคุณ โดยเราจะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารของคุณเมื่อเงินปันผลมีมูลค่าสูงกว่า 200 บาท ในแต่ละเดือน