หากต้องการรับเงินปันผลจาก Flexible Portfolio เข้าบัญชีธนาคาร มีเงื่อนไขเรื่องจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำหรือไม่

มี หากคุณต้องการรับเงินปันผลจาก Flexible Portfolio (รวมถึงพอร์ตที่สร้างจากพอร์ตต้นแบบ) เข้าบัญชีธนาคาร พอร์ตดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินปันผลต่อเดือนอย่างน้อย 200 บาท ใน กรณีที่เงินปันผลของเดือนนั้นๆ มีจำนวนน้อยกว่า 200 บาท ระบบจะนำเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อในพอร์ตของคุณให้อัตโนมัติ