สามารถรู้จำนวนเงินที่จะได้รับและวันจ่ายเงินปันผลได้อย่างไร

จำนวนเงินและวันจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแต่ละสินทรัพย์ที่มีอยู่ใน Flexible Portfolio ของคุณ หากคุณต้องการคำนวณจำนวนเงินปันผลของแต่ละ ETF สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้:

  1. ดูรายชื่อสินทรัพย์ทั้งหมดใน Flexible Portfolio ได้ที่นี่
  2. ค้นหาสินทรัพย์ที่อยู่ใน Flexible Portfolio ของคุณ จากนั้นกดที่ลิงก์เพื่อดูรายละเอียด ETF ของแต่ละสินทรัพย์บนเว็บไซต์
  3. มองหาหนังสือชี้ชวน ETF (Factsheet) บนเว็บไซต์ของ ETF นั้นๆ เพื่อดูอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yields) และความถี่ในการจ่ายเงินปันผล

ตัวอย่างเช่น

หาก Flexible Portfolio ของคุณมีสินทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ เงินสดในสัดส่วน 1% และ ETF ชื่อ SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill (ชื่อย่อ: BIL) ในสัดส่วน 99% โดยเงินลงทุนในพอร์ตมีมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งคุณพบว่า BIL มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ที่ 3.84% ต่อปีและมีการจ่ายเงินปันผลแบบรายเดือน

ตามเงื่อนไขนี้ คุณจะได้รับเงินปันผลรายเดือนประมาณ 320 บาท (3.84% x 100,000 หารด้วย 12 เดือน)

กรณีตามตัวอย่าง เมื่อจำนวนเงินปันผลสูงกว่า 200 บาท คุณสามารถเลือกได้ว่าจะนำเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อในพอร์ตของคุณ หรือเลือกรับเงินปันผลนี้ผ่านบัญชีธนาคารของคุณ

ทั้งนี้ คุณสามารถเลือก ‘การตั้งค่าการรับเงินปันผล’ ผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอ Flexible Portfolio ตามภาพด้านล่างนี้

ภาพนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

หมายเหตุ: เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลและจำนวนเงินที่จ่ายจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ETF ทำให้การจ่ายเงินปันผลอาจไม่เกิดขึ้นทุกเดือน และจำนวนเงินปันผลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น ในบางเดือนคุณอาจได้รับเงินปันผลสูงกว่า 200 บาท และในบางเดือนอาจได้รับเงินปันผลที่ต่ำกว่า