พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นคืออะไร

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้น หรือ Treasury Bills (T-bills) หรือ เรียกอีกอย่างว่าตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งทำให้พันธบัตรเหล่านี้มีสภาพคล่องสูง