พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นมีความเสี่ยงแค่ไหน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐ จึงทำให้สินทรัพย์นี้เป็นหนึ่งในประเภทที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐมีประวัติการชำระหนี้ตามเงื่อนไขมาโดยตลอด รวมทั้งยังสามารถขึ้นอัตราภาษีหรืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อชำระหนี้ส่วนนี้ได้ ดังนั้น ความเสี่ยงด้านเครดิตเพียงอย่างเดียว คือ การผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก