ปรับสัดส่วนในพอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus ได้หรือไม่

ได้ พอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus เป็นส่วนหนึ่งใน Flexible Portfolio ซึ่งคุณสามารถสร้างและ Customise พอร์ตเองได้ทั้งหมด และยังสามารถเพิ่ม-ลดสินทรัพย์และปรับสัดส่วนสินทรัพย์ได้ตามที่ต้องการ เช่น คุณอาจอยากเพิ่มการลงทุนใน ‘พันธบัตรรัฐบาลใน Emerging Markets’ หรือ ‘หุ้นกู้’ ประเภทต่างๆ ก็สามารถทำได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม