ระบบจะแบ่งเงินเข้าพอร์ตอย่างไรถ้ามีพอร์ตหลายพอร์ต

ระบบจะแบ่งเงินให้แผนฝากเงินลงทุนแบบครั้งเดียวก่อน แล้วจึงแบ่งให้แผนฝากเงินลงทุนแบบรายเดือนตามที่คุณระบุไว้

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ฝากเข้ามาไม่ตรงกับจำนวนเงินในแผนฝากเงินลงทุน เราจะแบ่งเงินให้แต่ละพอร์ตตามสัดส่วนที่คุณระบุไว้ เช่น สมมุติว่าคุณมีพอร์ต 2 พอร์ต โดยวางแผนฝากเงินลงทุนในพอร์ต A เดือนละ ฿100,000 และพอร์ต B เดือนละ ฿200,000 หมายความว่าสัดส่วนเงินลงทุนของทั้ง 2 พอร์ตคือ 1 ต่อ 2 ดังนั้น ถ้าคุณฝากเงินลงทุน ฿150,000 แทนที่จะเป็น ฿300,000 ตามแผน เราจะแบ่งเงินให้พอร์ต A ฿50,000 และพอร์ต B ฿100,000