เริ่มต้นลงทุน

เริ่มต้นใช้งานอย่างไร


เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีมีอะไรบ้าง


ทำไม StashAway ถึงต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทยสามารถเปิดบัญชีได้ไหม


ผู้ที่ทำงานในสถาบันการเงินสามารถลงทุนกับ StashAway ได้หรือไม่


ผู้ที่เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเปิดบัญชีได้ไหม


ต้องมีอายุเท่าไหร่จึงจะเปิดบัญชีได้


เปิดบัญชีหลายบัญชีได้ไหม


เปิดบัญชีลงทุนร่วม (Joint Account) กับผู้อื่นได้ไหม


ทำไมเราจึงต้องขอให้คุณทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน


ถ้าเคยทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นแล้ว ยังต้องทำแบบประเมินนี้อีกหรือไม่


StashAway ทราบทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าได้อย่างไร


ผลการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนจะส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่เลือกได้อย่างไร


StashAway เลือก ETF อย่างไร


StashAway กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ (Lock-up) ในการลงทุนไหม


วิธีการตั้งค่าโอนเงินลงทุนรายเดือนล่วงหน้าเพื่อ DCA


กำหนดขั้นต่ำสำหรับการฝากเงินลงทุนในแต่ละครั้งไหม


StashAway รับเงินลงทุนจากธนาคารไหนบ้าง


StashAway รับเงินลงทุนในสกุลเงินใด


ฝากเงินลงทุนเข้าบัญชี StashAway ได้อย่างไร


Biller ID ของ StashAway คืออะไร


ดูรหัสลูกค้า (Reference Code) ได้จากที่ไหน


ควรใช้รหัสลูกค้า (Reference Code) อย่างไรถ้ามีพอร์ตหลายพอร์ต


หลังจากฝากเงินลงทุนในบัญชีแล้ว StashAway นำเงินของลูกค้าไปลงทุนอย่างไร


ระบบจะแบ่งเงินเข้าพอร์ตอย่างไรถ้ามีพอร์ตหลายพอร์ต


แก้ไขจำนวนเงินลงทุนที่ต้องฝากตามแผนฝากเงินลงทุนแบบครั้งเดียวหรือแผนฝากเงินลงทุนแบบรายเดือนอย่างไร


StashAway ออกแบบพอร์ตให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอย่างไร


มีเป้าหมายการลงทุนหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ไหม


เพิ่มผู้รับผลประโยชน์ให้แต่ละเป้าหมายได้หรือไม่


ดูรายละเอียดของพอร์ตได้ที่ไหน


ควรเข้ามาดูพอร์ตบ่อยแค่ไหน


แก้ไขระดับความเสี่ยงของพอร์ตอย่างไร


โอนเงินลงทุนจากเป้าหมายหนึ่งไปยังเป้าหมายอื่นได้ไหม


ถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลาใช่ไหม


ถอนเงินลงทุนออกจากบัญชี StashAway อย่างไร


เงินลงทุนที่ถอนออกจากบัญชี StashAway จะเข้าบัญชีธนาคารเมื่อไหร่


แก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัญชี StashAway อย่างไร


เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร


ต้องทำอะไรบ้างเมื่อย้ายที่อยู่


ปิดบัญชีอย่างไร