เริ่มต้นลงทุน

เริ่มต้นใช้งานอย่างไร

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีมีอะไรบ้าง

ทำไม StashAway ถึงต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทยสามารถเปิดบัญชีได้ไหม

ผู้ที่ทำงานในสถาบันการเงินสามารถลงทุนกับ StashAway ได้หรือไม่

ผู้ที่เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเปิดบัญชีได้ไหม

ต้องมีอายุเท่าไหร่จึงจะเปิดบัญชีได้

เปิดบัญชีหลายบัญชีได้ไหม

เปิดบัญชีลงทุนร่วม (Joint Account) กับผู้อื่นได้ไหม

ทำไมเราจึงต้องขอให้คุณทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ถ้าเคยทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นแล้ว ยังต้องทำแบบประเมินนี้อีกหรือไม่

StashAway ทราบทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าได้อย่างไร

ผลการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนจะส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่เลือกได้อย่างไร

StashAway เลือก ETF อย่างไร

StashAway กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ (Lock-up) ในการลงทุนไหม

วิธีการตั้งค่าโอนเงินลงทุนรายเดือนล่วงหน้าเพื่อ DCA

กำหนดขั้นต่ำสำหรับการฝากเงินลงทุนในแต่ละครั้งไหม

StashAway รับเงินลงทุนจากธนาคารไหนบ้าง

StashAway รับเงินลงทุนในสกุลเงินใด

ฝากเงินลงทุนเข้าบัญชี StashAway ได้อย่างไร

Biller ID ของ StashAway คืออะไร

ดูรหัสลูกค้า (Reference Code) ได้จากที่ไหน

ควรใช้รหัสลูกค้า (Reference Code) อย่างไรถ้ามีพอร์ตหลายพอร์ต

หลังจากฝากเงินลงทุนในบัญชีแล้ว StashAway นำเงินของลูกค้าไปลงทุนอย่างไร

ระบบจะแบ่งเงินเข้าพอร์ตอย่างไรถ้ามีพอร์ตหลายพอร์ต

แก้ไขจำนวนเงินลงทุนที่ต้องฝากตามแผนฝากเงินลงทุนแบบครั้งเดียวหรือแผนฝากเงินลงทุนแบบรายเดือนอย่างไร

StashAway ออกแบบพอร์ตให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอย่างไร

มีเป้าหมายการลงทุนหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ไหม

เพิ่มผู้รับผลประโยชน์ให้แต่ละเป้าหมายได้หรือไม่

ดูรายละเอียดของพอร์ตได้ที่ไหน

ควรเข้ามาดูพอร์ตบ่อยแค่ไหน

แก้ไขระดับความเสี่ยงของพอร์ตอย่างไร

โอนเงินลงทุนจากเป้าหมายหนึ่งไปยังเป้าหมายอื่นได้ไหม

ถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลาใช่ไหม

ถอนเงินลงทุนออกจากบัญชี StashAway อย่างไร

เงินลงทุนที่ถอนออกจากบัญชี StashAway จะเข้าบัญชีธนาคารเมื่อไหร่

แก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัญชี StashAway อย่างไร

เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร

ต้องทำอะไรบ้างเมื่อย้ายที่อยู่

ปิดบัญชีอย่างไร