โอนเงินลงทุนจากเป้าหมายหนึ่งไปยังเป้าหมายอื่นได้ไหม

ได้ การโอนเงินลงทุนจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ

วิธีการโอนเงินลงทุนจากเป้าหมายหนึ่งไปยังเป้าหมายหนึ่งมีดังนี้

  1. ไปที่หน้าแรก
  2. เลือก "โอนเงิน"
  3. เลือก "วางแผนโอนเงินลงทุนแบบครั้งเดียว” ใต้หัวข้อ “ระหว่างพอร์ต StashAway”
  4. เลือกพอร์ตที่ต้องการโอนเงินแล้วกรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
  5. เลือก "ดำเนินการต่อ" และ "ยืนยัน"