หยุดฝากเงินลงทุนในพอร์ตแล้วค่อยกลับมาลงทุนต่อได้ไหม

ได้ คุณสามารถหยุดฝากเงินลงทุนแล้วกลับมาลงทุนต่อได้ตลอดเวลา