ถอนเงินลงทุนเข้าบัญชีธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีที่ใช้ฝากเงินลงทุนได้ไหม

คุณสามารถถอนเงินลงทุนเข้าบัญชีอื่นได้ แต่เพื่อความปลอดภัย บัญชีธนาคารจะต้องใช้ชื่อ-นามสกุลเดียวกันกับบัญชี StashAway ของคุณเท่านั้น