มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการเปิดและปิดบัญชี StashAway

เราไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ในการเปิดหรือปิดบัญชี