เงินปันผลที่ได้จำเป็นต้องเสียภาษีในสหรัฐฯไหม

เงินปันผลที่ได้จากสินทรัพย์ที่อยู่ในสหรัฐฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% 

ภาษีประเภทนี้จะถูกหักเมื่อคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ในสหรัฐฯ เนื่องจากภาษีประเภทนี้จะถูกหัก ณ ที่จ่ายก่อนการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีของคุณ ดังนั้น เงินปันผลที่แสดงในแท็บ "Transactions" จะเป็นเงินปันผลที่ได้รับหลังหักภาษีแล้ว