เงินทั้งหมดที่ลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐใช่ไหม

ใช่ เราแลกเงินทั้งหมดเป็นสกุล USD แล้วจึงนำไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ และ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE)

เราจะแลกเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่แลกเงิน (Spot Rate) และค่าธรรมเนียมการแลกเงินที่ธนาคารเก็บจะอยู่ที่ 0.1% ของมูลค่าธุรกรรม ซึ่งต่ำกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการแลกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ทั่วไป (ประมาณ 0.4% - 1.0% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่แลก)