มีเป้าหมายการลงทุนหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ไหม

ได้ เราไม่จำกัดจำนวนเป้าหมายการลงทุน