คำถามทั่วไป

StashAway มีผลิตภัณฑ์การลงทุนอะไรบ้าง

เปิดบัญชีกับ StashAway ต้องทำอย่างไร

StashAway แตกต่างจาก Robo-advisor ที่อื่นอย่างไร

โปรแกรมแนะนำเพื่อนคืออะไร

ระบบจะแสดงเงินลงทุนที่ฝากเข้าบัญชี StashAway เมื่อไหร่

ฝากเงินลงทุนจากบัญชีร่วม (Joint Account) ได้ไหม

ทำไม StashAway จึงต้องแลกเงินลงทุนเป็นสกุล USD

ทำไมเราจึงต้องสำรองเงินลงทุน 1% ของยอดเงินในพอร์ตไว้ในรูปแบบของเงินสด

ทำไมการถอนเงินลงทุนเกิน 90% ของพอร์ตจึงนับเป็นการถอนเงินทั้งหมด

แก้ไขหรือลบเป้าหมายอย่างไร

Asia Wealth Platform มีความเกี่ยวข้องกับ StashAway อย่างไร

ปิดบัญชีอย่างไร

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการเปิดและปิดบัญชี StashAway

ส่งเรื่องร้องเรียนได้อย่างไร