คำถามทั่วไป

StashAway มีผลิตภัณฑ์การลงทุนอะไรบ้าง


เปิดบัญชีกับ StashAway ต้องทำอย่างไร


StashAway แตกต่างจาก Robo-advisor ที่อื่นอย่างไร


โปรแกรมแนะนำเพื่อนคืออะไร


ระบบจะแสดงเงินลงทุนที่ฝากเข้าบัญชี StashAway เมื่อไหร่


ฝากเงินลงทุนจากบัญชีร่วม (Joint Account) ได้ไหม


ทำไม StashAway จึงต้องแลกเงินลงทุนเป็นสกุล USD


ทำไมเราจึงต้องสำรองเงินลงทุน 1% ของยอดเงินในพอร์ตไว้ในรูปแบบของเงินสด


ทำไมการถอนเงินลงทุนเกิน 90% ของพอร์ตจึงนับเป็นการถอนเงินทั้งหมด


แก้ไขหรือลบเป้าหมายอย่างไร


Asia Wealth Platform มีความเกี่ยวข้องกับ StashAway อย่างไร


ปิดบัญชีอย่างไร


มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการเปิดและปิดบัญชี StashAway


ส่งเรื่องร้องเรียนได้อย่างไร