การบริหารการลงทุน

StashAway Risk Index คืออะไร


StashAway มีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไร


ETF คืออะไร


ทำไม StashAway ถึงเลือกลงทุนใน ETF


เลือก ETF หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเองได้ไหม


เปลี่ยนแผนการลงทุนในภายหลังได้ไหม


เลือก ETF หรือปรับ Asset Allocation ของพอร์ตได้ไหม


ดูธุรกรรมของบัญชีได้ที่ไหน


การทำ Re-optimisation คืออะไร


Rebalancing คืออะไร


StashAway ส่งคำสั่งซื้อ-ขายอย่างไร


StashAway เลือก ETF อย่างไร


ทำไม StashAway ถึงลงทุนใน ETF ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ


StashAway จะลงทุนใน ETF ตัวอื่นๆ อีกไหม


ดูผลตอบแทนจากการลงทุนได้ที่ไหน


Dollar-Cost Averaging (DCA) คืออะไร


Risk-adjusted Return คืออะไร


Time-Weighted Return (TWR) คืออะไร


Money-Weighted Return (MWR) คืออะไร


ทำไมค่า TWR ของพอร์ตจึงเป็นบวกในเมื่อผลตอบแทนโดยรวมเป็นลบ


ทำไมค่า TWR ของพอร์ตจึงติดลบในเมื่อผลตอบแทนโดยรวมเป็นบวก


ทำไม ETF บางตัวถึงไม่ได้อยู่ในพอร์ต ไม่ว่าจะเลือกระดับความเสี่ยงใดก็ตาม


ทีมงานด้านการลงทุนของ StashAway มีประสบการณ์มากแค่ไหน


StashAway ทำการซื้อ-ขายบ่อยแค่ไหน


StashAway ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนไหม


ทำไม StashAway ถึงไม่ลงทุนใน Cryptocurrency


ควรเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน StashAway กับการลงทุนอื่นๆ อย่างไร


StashAway จำกัดจำนวนเงินลงทุนที่ฝากได้ในแต่ละครั้งหรือไม่


เงินทั้งหมดที่ลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐใช่ไหม


รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน