การบริหารการลงทุน

StashAway Risk Index คืออะไร

StashAway มีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไร

ETF คืออะไร

ทำไม StashAway ถึงเลือกลงทุนใน ETF

เลือก ETF หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเองได้ไหม

เปลี่ยนแผนการลงทุนในภายหลังได้ไหม

เลือก ETF หรือปรับ Asset Allocation ของพอร์ตได้ไหม

ดูธุรกรรมของบัญชีได้ที่ไหน

การทำ Re-optimisation คืออะไร

Rebalancing คืออะไร

StashAway ส่งคำสั่งซื้อ-ขายอย่างไร

StashAway เลือก ETF อย่างไร

ทำไม StashAway ถึงลงทุนใน ETF ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

StashAway จะลงทุนใน ETF ตัวอื่นๆ อีกไหม

ดูผลตอบแทนจากการลงทุนได้ที่ไหน

Dollar-Cost Averaging (DCA) คืออะไร

Risk-adjusted Return คืออะไร

Time-Weighted Return (TWR) คืออะไร

Money-Weighted Return (MWR) คืออะไร

ทำไมค่า TWR ของพอร์ตจึงเป็นบวกในเมื่อผลตอบแทนโดยรวมเป็นลบ

ทำไมค่า TWR ของพอร์ตจึงติดลบในเมื่อผลตอบแทนโดยรวมเป็นบวก

ทำไม ETF บางตัวถึงไม่ได้อยู่ในพอร์ต ไม่ว่าจะเลือกระดับความเสี่ยงใดก็ตาม

ทีมงานด้านการลงทุนของ StashAway มีประสบการณ์มากแค่ไหน

StashAway ทำการซื้อ-ขายบ่อยแค่ไหน

StashAway ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนไหม

ทำไม StashAway ถึงไม่ลงทุนใน Cryptocurrency

ควรเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน StashAway กับการลงทุนอื่นๆ อย่างไร

StashAway จำกัดจำนวนเงินลงทุนที่ฝากได้ในแต่ละครั้งหรือไม่

เงินทั้งหมดที่ลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐใช่ไหม

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน