แก้ไขหรือลบเป้าหมายอย่างไร

วิธีการแก้ไขหรือลบเป้าหมายมีดังนี้

  1. เลือกพอร์ตที่ต้องการแก้ไข
  2. เลือกเมนูสามจุดที่มุมบนขวาของหน้าจอ
  3. เลือก “แก้ไขเป้าหมาย” หรือ “ลบพอร์ต”

ถ้าคุณต้องการแก้ไขจำนวนเงินสำหรับแผนฝากเงินลงทุนแบบรายเดือน โปรดไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารและแก้ไขคำสั่งการตั้งโอนล่วงหน้า