ค่าธรรมเนียมการจัดการจะต่ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ใช่ไหม

ใช่ เพราะเราเชื่อว่าการลงทุนที่ดีไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง และค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยคุณทำตามเป้าหมายทางการเงินที่ัตั้งไว้ได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับค่าธรรมเนียมให้ต่ำแบบนี้ต่อไป