ทำไมค่า TWR ของพอร์ตจึงติดลบในเมื่อผลตอบแทนโดยรวมเป็นบวก

ค่า TWR เป็นลบเนื่องจากผลตอบแทนของพอร์ตนับตั้งแต่วันที่คุณฝากเงินลงทุนครั้งแรกติดลบ ตัวอย่างเช่น

สมมุติว่าคุณฝากเงินลงทุน 100,000 บาทเมื่อเปิดบัญชี StashAway ในเดือนมกราคม แล้วในเดือนกันยายนตลาดได้ปรับตัวลง 10% ทำให้มูลค่าพอร์ตลดลงเหลือ 90,000 บาทแต่หลังจากนั้นคุณได้เงินโบนัสมา 1,000,000 บาทและตัดสินใจลงทุนในพอร์ตนั้นในเดือนกันยายน เมื่อถึงเดือนธันวาคมตลาดได้ปรับขึ้นไป 5% ทำให้พอร์ตมีมูลค่าอยู่ที่ 1,144,500 บาท

ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตจะเป็นบวก เพราะพอร์ตของคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 44,500 บาทจาก 1,100,000 บาทที่ลงทุนไว้ แต่มูลค่าของพอร์ตในตอนแรกได้ปรับตัวลดไปถึง 10% และเพิ่มกลับมาเพียงแค่ 5% เท่านั้น

ค่า TWR จึงติดลบเพราะเงินที่ลงทุนในครั้งแรกมีมูลค่าลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม แต่ผลตอบแทนโดยรวมยังเป็นบวกเพราะคุณได้ฝากเงินลงทุนครั้งที่สองที่มีมูลค่าสูงเข้าไปในช่วงตลาดขาขึ้นนั่นเอง