ควรใช้รหัสลูกค้า (Reference Code) อย่างไรถ้ามีพอร์ตหลายพอร์ต

เราใช้รหัสลูกค้าในการระบุบัญชี StashAway ของคุณ ซึ่งสามารถใช้ได้กับพอร์ตทุกพอร์ตในบัญชี 

รหัสลูกค้าจะแสดงในรายละเอียดการโอนเงินเมื่อคุณสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร เนื่องจากเราใช้รหัสลูกค้าในการระบุบัญชีของคุณ การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสลูกค้าจะช่วยให้เราสามารถนำเงินไปลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสามารถดูขั้นตอนการฝากเงินลงทุนและรหัสลูกค้าได้เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขแผนฝากเงินลงทุน

เมื่อเราได้รับเงินของคุณแล้ว เราจะแบ่งเงินเข้าพอร์ตตามจำนวนเงินที่คุณระบุในแผนฝากเงินลงทุน ถ้าจำนวนเงินลงทุนที่คุณฝากไม่ตรงกับจำนวนเงินในแผนฝากเงินลงทุน เราจะแบ่งเงินตามสัดส่วนของแต่ละพอร์ตที่คุณระบุไว้ เช่น ถ้าบัญชีของคุณมีพอร์ตที่ฝากเงินลงทุนเดือนละ 10,000 บาทและมีอีกพอร์ตที่ฝากเดือนละ 20,000 บาท เราจะแบ่งเงินในสัดส่วน 1 ต่อ 2