ดูธุรกรรมของบัญชีได้ที่ไหน

วิธีดูสินทรัพย์และผลตอบแทนทั้งหมด

  1. ล็อกอินเข้าสู่บัญชี StashAway
  2. เลือกพอร์ตการลงทุน
  3. เลือกแท็บ “สินทรัพย์”

วิธีดูประวัติการทำธุรกรรม 

  1. ไปที่แท็บ “Transaction”
  2. เลือกลูกศรข้างแถบ “ธุรกรรมในบัญชี”
  3. เลือกพอร์ตหรือเลือกธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องการดู เช่น คำสั่งซื้อ คำสั่งขาย และเงินปันผลตามสิทธิ

คุณสามารถดูรายงานสรุปบัญชีได้ที่แท็บ “More” แล้วเลือก “รายงานสรุปบัญชี“