เลือก ETF หรือปรับ Asset Allocation ของพอร์ตได้ไหม

คุณสามารถปรับ Asset Allocation ของพอร์ตได้ด้วยการปรับระดับความเสี่ยง StashAway Risk Index (SRI) แต่คุณไม่สามารถเลือก ETF ในพอร์ตได้เนื่องจากอัลกอริทึมของเราจะทำการเลือก ETF ที่ดีที่สุดตาม Asset Allocation ที่เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจและระดับความเสี่ยงที่คุณกำหนด