เลือก ETF หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเองได้ไหม

อัลกอริทึมของเราจะทำการคัดสรร ETF ที่ดีที่สุดตาม Asset Allocation ที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของคุณ เป้าหมายที่คุณเลือก และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถเลือก ETF หรือ Asset Allocation เองได้