มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินลงทุนเข้าหรือออกจากบัญชีไหม

ไม่มี เราไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance Fee) อย่างไรก็ตาม ธนาคารที่ดำเนินการแลกเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมการแลกเงินอยู่ที่ 0.1% ของอัตราแลกเปลี่ยน (Spot Rate) ณ เวลาที่แลกเงิน