ควรเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน StashAway กับการลงทุนอื่นๆ อย่างไร

การคำนวณผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Time-Weighted Return (TWR) หรือ Money-Weighted Return (MWR) อาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าพอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีแค่ไหน

เพราะว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนได้โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุน คุณควรเลือกเปรียบเทียบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกัน